همسفر با راش؛ همقدم با قصر پرده

1399/10/01 در ساعت 12:00:00

مسابقه شناسایی طرح های آلبوم های راش

همسفر با راش؛ همقدم با قصر پرده

برندگان آبان ماه                                                برندگان آذر ماه

لیلی صفریان                                                                                           نسا شاهمرادی

هانیه رحمانی                                                                                          زیبر کهریزی

حسنا عابدینی                                                                                         زهرا مرادی

نسرین عباس ابادی                                                                                 عاطفه شاهمرادی

سارا ندیمی جبار ابادی                                                                              نرگس شاهمرادی

مهدی امیریان                                                                                         فرضعلی ندیمی

حدیث شاهمرادی                                                                                    کیانوش کرمی پیرمحمدی

سمیه صفری نسب                                                                                   سارا ندیمی جبار ابادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر جدید