برندگان تیرماه

1399/05/05 در ساعت 13:24:00

اسامی برندگان

برندگان تیرماه

هفته اول                                                     هفته دوم 

 

نفر اول : aram.rahmani                           نفر اول : akram.5292

نفر دوم :‌ e.karimi999                               نفر دوم : a_63_k

نفر سوم : shokofe.mohamadi7               نفر سوم :  hani.r.10

 

هفته سوم                                                  هفته چهارم 

 

نفر اول :‌ shem0010                                  نفر اول : _zari_zz

نفر دوم : ـshahla_mohamadii               نفر دوم : z.mah68 

نفرسوم : darya.aftab6                           نفر سوم : shv_rouhi

 

نظر جدید