برندگان مردادماه

1399/05/05 در ساعت 13:24:00

اسامی برندگان

برندگان مردادماه

هفته اول                                                               هفته دوم

 

نفر اول :‌_shadi.khanoomi_                              نفر اول : eh.san272727

نفر دوم :‌ dezire_2004                                        نفر دوم: _neg_agah

نفر سوم : amirhosseinam.5                             نفر سوم: ____xarami____

 

هفته سوم                                                             هفته چهارم 

 

نفر اول : elnaz.sogoli                                     نفر اول  : ariiana00933

نفر دوم : asman_abii_abii                             نفر دوم : farank.m.62

نفر سوم: mehrparvar71                                  نفر سوم : wanadik_vahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر جدید